Nasza szkoła w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Natalia Kocik

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” skierowany jest do ponad jedenastu tysięcy uczniów i pięciu tysięcy nauczycieli z sześciuset szkół z całej Wielkopolski. Projekt oferuje szkołom udział w sześciu podprojektach, w których zajęcia realizowane będą metodą projektu, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych TIK.

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne – zajęcia ukierunkowane na rozwój myślenia krytycznego i kompetencji cyfrowych, skierowane do uczniów w każdym wieku. Podczas warsztatów uczniowie naszej szkoły będą zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu programowania i robotyki.

Liczymy na to, że udział w projekcie umożliwi zaoferowanie naszym uczniom całego wachlarza ciekawych zajęć edukacyjnych, pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć ich kompetencje cyfrowe, zapewnić najwyższy standard wyposażenia szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne oraz utrzymać pozycję lidera w tej dziedzinie.

W ramach zajęć naszego Uczniowskiego Laboratorium Informatycznego planujemy opracować wirtualny spacer po naszej szkole. Zachęcamy wszystkich do śledzenia naszych poczynań