Iskierki

   Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to między innymi w jego dążeniu do tańca. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki uczeń odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. 

     Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego wyżycia, sposobem zabawy i odprężenia. Umożliwia on regenerację sił fizycznych, psychicznych oraz podniesienie sprawności ruchowej.
     Wspólnym celem zabaw i tańców przy muzyce jest rozwijanie w dzieciach poczucia kolektywizmu oraz zwiększenia odpowiedzialności.
     Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność uczniów.

CELE KSZTAŁCENIA:

Cele ogólne:

 1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju  fizycznego uczniów.
 2. Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
 3. Poznawanie tańców regionalnych, narodowych, towarzyskich...
 4. Tworzenie dyskotekowych form tanecznych w układzie choreograficznym.

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie poczucia kolektywizmu i odpowiedzialności.
 2. Nauczenie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom, samoopanowania.
 3. Rozwój postawy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej.
 4. Nabywanie umiejętności szybkiej orientacji, decyzji, uwagi.
 5. Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności myślenia.
 6. Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
 7. Uczenie przestrzegania ładu i porządku.
 8. Wdrażanie do racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 9. Wyrabianie pozytywnych cech charakteru.
 10. Kształtowanie zainteresowania tańcem.

Koło taneczne „Iskierki” działa od roku 2006r. opiekunem koła jest nauczycielka nauczania zintegrowanego – p.Violetta Sucharska. Aktualnie zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych: kl.I, kl.II, kl.III-IV. Swoje umiejętności uczniowie prezentują na uroczystościach szkolnych i gminnych.

 Zapraszamy!!!   Zapraszamy!!!   Zapraszamy!!!