Konkurs „List do Taty”

Magdalena Kalemba-Borowczak

W czerwcu ubiegłego roku szkolnego klasa Va wzięła udział w 6. edycji Konkursu ogłoszonego przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net. Patronat honorowy nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, a organizowany był w okręgach wyborczych senatorów, którzy zgłosili się do udziału w jego przeprowadzeniu.

Podstawowym celem konkursu, organizowanego co dwa lata od 2011r., jest propagowanie odpowiedzialnego ojcostwa. Jest on adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych, których zadaniem jest napisanie pracy na temat: kim jest i co dla mnie znaczy mój tata. Uczniowie klasy Va podjęli się wyzwania i napisali list do swego Taty. Spośród wszystkich biorących udział ośmioro zostało wyróżnionych, a listy gratulacyjne wręczył sam senator RP Jan Filip Libicki, który odwiedził uczniów klasy Va i nagrodził upominkami.

Wyróżnieni uczniowie:

Pola Borowska, Alicja Cieślak, Maria Jankowska, Agata Nowak, Laura Pawlik, Amelia Sakowicz, Joanna Szajek, Mikołaj Wenclewski.