Dzień zawodów 1-3

Violetta Wróblewska, Katarzyna Bendowska, Magdalena Dudek

Pomimo czasu, jaki dzieli uczniów klas 1-3 od wyboru zawodu, w Dniu Zawodów podjęli już pierwsze próby wcielenia się w nowe role. Poznawali dokładniej pracę niektórych rodziców i osób zatrudnionych w szkole. Gościli w swoich klasach zawodowych specjalistów lub odwiedzali ich w miejscach pracy. Słuchali wierszy związanych z pracą nauczyciela i zakładali teczki zawodów. Oczywiście różne klasy podjęły różne działania. Wielu uczniów i rodziców przygotowujących swoje pociechy do tych zajęć wykazało się dużym zaangażowaniem i kreatywnością. Cały dzień upłynął w atmosferze radości, zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia, które być może przydadzą się w dokonywaniu ważnych wyborów życiowych.