Z wizytą w kinie

Agnieszka Ciesielska, Mirosława Kierzkowska 

12 października uczniowie klas drugich z wychowawczyniami, udali się do kina w Buku na film pt. "Mała, wielka stopa 2. W rodzinie siła". Film oprócz ciekawej akcji, pełen był wzorców pożądanych zachowań względem przyrody oraz ludzi. Celem wyjazdu były kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych oraz integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskich.