Życzenia

Leszek Górka

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej naszym nauczycielom życzymy wielu sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej.
Nie zapominajmy jednak, że społeczność szkolną tworzymy my wszyscy: nauczyciele, uczniowie, pracownicy...
Jesteśmy potrzebni jedni - drugim.

Bądźmy więc dla siebie życzliwi i wyrozumiali. Twórzmy zatem społeczność pięknych więzi, życia w akceptacji
i zrozumienia dla innych. Niech wśród nas nikt nie będzie samotny, piętnowany, czy odrzucony.
Przeciwnie, niech radość i zadowolenie gości co dzień na naszych twarzach.
Wszystkim Wam dedykujemy tę piosenkę ufając, że wzbudzi w Was przekonanie, iż drugi człowiek stanowi wartość najwyższą.

Leszek Górka i uczniowie wokalnych zajęć pozalekcyjnych.