Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Marcin Kubel

6 maja został ustanowiony przez Komisję Europejską jako Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którego celem jest zwrócenie uwagi mieszkańcom Unii Europejskiej na kwestie bezpieczeństwa na drogach, w tym zmianę zachowań użytkowników dróg. Powodem wprowadzenia tego święta była rosnąca każdego roku liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Celem Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest uświadamianie kierowców, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda – zgodnie z przepisami.

W tym dniu przypominamy wszystkim użytkownikom dróg, również dzieciom i młodzieży, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym to zadanie dla nas wszystkich, bo wszyscy mamy na nie wpływ uczestnicząc w ruchu drogowym jako piesi oraz kierujący pojazdami.

Dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniowie klas 1-3zostały zapoznane z tym bardzo ważnym dniem. Warto od najmłodszych lat pielęgnować i utrwalać elementarne zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowych, aby w przyszłości znacząco zwiększać bezpieczeństwo na naszych drogach. Nauczyciele przeprowadzili pogadankę dotyczącą poruszania się po chodniku, przechodzenia przez pasy oraz niebezpieczeństwu zbaw w pobliżu drogi. Wiedza utrwalona została przez filmy edukacyjne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowy.

Bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą i wpływ na nie ma każdy z nas.