Autoportret przez rzeczy

Magdalena Kalemba-Borowczak

Czas pandemii uczynił nas anonimowymi wobec siebie. Upływa dzień za dniem, zmieniamy się, dorastamy, a tak naprawdę nie spotkaliśmy się twarzą w twarz od kilku miesięcy.  Podczas lekcji słyszymy swoje głosy, widzimy się online, dostrzegamy swój awatar. A jacy naprawdę jesteśmy? Jak bardzo się zmieniliśmy? Co robimy w wolnym czasie? W jaki sposób wypełniamy wolne chwile?

 

Uczniowie klasy VIC, podczas lekcji języka polskiego doskonalili formę autocharakterystyki, w której przedstawiali swoje cechy, zainteresowania i pasje, aby się sobie nawzajem przypomnieć. 

Nasze działania miały charakter klasowego projektu. Jego efektem stały się krótkie filmy nagrane przez uczniów.  Ich przygotowanie wymagało przemyślanego działania, świadomego doboru metod, za pomocą których uczniowie zaprezentowali siebie oraz swoje kompetencje informatyczne, przekładające się na użycie odpowiednich aplikacji w celu stworzenia nagrania. Wszystkie powstałe filmy są autorskimi wizytówkami uczniów.