„Wiwat maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj!”

 Magdalena Sobecka 

„Wiwat maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj!” 

W tym roku świętujemy obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nie byłoby tego święta, radosnych wiwatów, gdyby nie ci, co podsunęli myśl, aby stworzyć cud majowy (król Stanisław August Poniatowski, marszałek Stanisław Małachowski oraz Ignacy i Stanisław Potoccy, Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki, Stanisław Staszic). Wszyscy oni na Sejmie Czteroletnim 3 Maja 1791 roku uchwalili ustawę zwaną Konstytucją 3 Maja. Konstytucja ta była drugą na świecie, a pierwszą w Europie, spisaną ustawą rządową. Zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką.  

 

Zapraszam do krótkiej historii… 

Konstytucja 3 Maja
(230. rocznica uchwalenia)