Światowy Dzień Autyzmu

Bartłomiej Piasecki

Z okazji Światowego Dnia Autyzmu od kilku dni w naszej szkole odbywają się lekcje poruszające tematykę autyzmu. Uczniowie i nauczyciele dzielili się wiedzą dotyczącą możliwych przyczyn tego zaburzenia i omawiali kwestie społecznych zachowań, przeciwdziałania dyskryminacji, traktowania osób z trudnościami i sposobów ich wsparcia. Efektem tych dyskusji było powstanie kilku prezentacji, które zamieszczamy poniżej. W ten sposób chcemy pokazać nasze wsparcie dla osób z autyzmem - to że ich dostrzegamy i jesteśmy wrażliwi na ich potrzeby.

 Prezentacja1

Prezentacja 2                             

Prezentacja 3