Życzenia Walentynkowe od klasy 8b

H.Hausa, J.Gierko