Losy Powstańców Wielkopolskich wpisane w historię naszych rodzin.

Magdalena Kalemba-Borowczak

Dni Patrona obchodzone corocznie w naszej szkole sprzyjały poznaniu historii Polski i wydarzeń towarzyszących Powstaniu Wielkopolskiemu na terenach Gminy Granowo. Poznaliśmy sylwetki Patronów naszej szkoły Powstańców Wielkopolskich z terenu naszej gminy,  ale wśród naszych dziadków, pradziadków byli uczestnicy Powstania Wielkopolskiego  walczący o wolność Polaków i Polski na terenach całej Wielkopolski.  Taką postacią jest prapradziadek Wiktora Kowalskiego - Pan Stanisława Skupina, którego losy poznał podczas rodzinnych, wspomnieniowych podróży i spacerów. 

Zapraszamy do poznania publikacji Wiktora.