11 listopada Narodowy Dzień Niepodległości.

Marcin Kubel

W tym roku obchody upamiętniające odzyskanie niepodległości miały dużo mniejszą skalę. Jednakże, jak co roku odbyła się uroczysta suma odpustowa w kościele pw. Świętego Marcina w Granowie. W trakcie mszy modlono się za wszystkich mieszkańców naszej parafii oraz poległych bohaterów walczących o odzyskanie niepodległości. Zgodnie z rządowymi obostrzeniami w kościele mogło znajdować się określona liczba osób. Jednakże tak ważne święto narodowe nie mogło odbyć się bez udziału delegacji pocztów sztandarowych, wśród których znalazła się również delegacja uczniów z naszej szkoły. Po uroczystej mszy świętej nastąpił złożenie wiązanek kwiatów przy „Górze Zwycięstwa” przez delegację Urzędu Gminy w Granowie. Tam również hołd oddanym oddały zebrane poczty sztandarowe.