Klasa V c realizuje projekt: "Piszemy listy... "

Magdalena Kalemba-Borowczak

W bieżącym roku szkolnym klasa Vc bierze udział w ogólnopolskim projekcie "Piszemy listy...", który polega na wymianie listów między klasami zgłoszonymi do udziału w tej doskonałej przygodzie. W ubiegłym roku nawiązaliśmy kontakt w ramach projektu "Pocztówkowa przyjaźń" i wymienialiśmy pozdrowienia z uczniami SP nr 50 w Białymstoku, z SP w Kajetanowie Zabłociu, z SP nr 75 w Warszawie. W tym roku rozpoczęliśmy wymianę listów od zawarcia pocztowej znajomości z klasami V a i V b w Niepublicznej Szkole Podstawowej o profilu językowym "Cervantes" w Żywcu. Cieszymy się, że zdobyliśmy nowe kontakty i możemy wymieniać się informacjami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Udział w projekcie jest doskonałą zabawą, nauką pisania listów i otwartości w wyrażaniu swoich emocji.