"Niepodległa do Hymnu"

Magdalena Kalemba-Borowczak

Społeczność  szkolna w odpowiedzi na propozycję pomysłodawcy  i koordynatora akcji, jakim jest Biuro Programu „Niepodległa”,  odśpiewała Hymn Polski  już 8 listopada 2019r. o godzinie 11.11, inaugurując obchody Święta Niepodległości w nasze Gminie i Szkole.

 

Przedszkolaki  odśpiewali hymn w miejscach codziennych zajęć, m.in. w Kąkolewie., a uczniowie klas  I-III SP w Granowie  zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” w lokalnym miejscu upamiętniającym  wydarzenia patriotyczne, tj. na „Górze Zwycięstwa”.

W sali gimnastycznej  ZSP w Granowie rozbrzmiał hymn odśpiewany przez uczniów klas IV – VIII.