Wizyta w Wielkopolskim Parku Narodowym

A. Ciesielska, M. Figlarz, E. Kwiatek, B. Miś

Dnia 29.10.2019r. uczniowie z niepełnosprawnością wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Jeziorach. Pierwszym punktem programu były zajęcia w muzeum przyrodniczym. Każdy uczeń otrzymał kartę pracy, którą musiał uzupełnić samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela, zwiedzając ekspozycje muzeum,znajdującą się w czterech salach.

 

W pierwszej z nich uczniowie zapoznali się z podstawowymi informacjami o Wielkopolskim Parku Narodowym, pomnikach przyrody, ekosystemach oraz zbiorowiskach leśnych WPN. W sali drugiej oglądali część leśno-wodną, ukazującązwierzęta obszaru ochrony ścisłej "Grabina" w pobliżu Jeziora Góreckiego.

Sala trzecia poświęcona jest w całości bogatej kolekcji ptaków związanych z terenami Wielkopolskiego Parku Narodowego. Sala czwarta pokazuje owady. Ukazana została tu także bogata kolekcja motyli.

Po krótkiej przerwie na śniadanie wyruszyliśmy na zajęcia w terenie. Uczniowie chodzili po tropach lisa, dzika i sarny. Uczyli się zasad zachowania w parku narodowym. Podziwiali wyspę na Jeziorze Góreckim, fruwające w pobliżu kormorany oraz ślady działalności bobrów. Wzbogacili swoją wiedzę w sposób praktyczny, wykonując zadania w terenie. Zmęczeni, ale pełni wspaniałych wrażeń wrócili do swoich domów.