DEN 2019

Magdalena Kalemba-Borowczak

W tym roku już 11 października 2019r. rozpoczęliśmy świętowanie Dnia Nauczyciela.

Tradycyjnie uczciliśmy Szanownych Pedagogów i Pracowników naszej Szkoły wierszem i piosenką. Szczególnie ciepłe słowa przekazała Nauczycielom  Przewodnicząca  Rady Rodziców p. Natalia Odważna, która podkreśliła, iż rodzice doceniają wkład pracy, zaangażowanie w kształtowanie postaw uczniów i wychowanków oraz przekazywanie im wiedzy.

W części artystycznej, w humorystycznych scenkach  poznaliśmy tajemnice pokoju Pana Dyrektora oraz dowiedzieliśmy się co słychać na szkolnym korytarzu. Ukazana w „krzywym zwierciadle” rzeczywistość szkolna dostarczyła wszystkim zebranym wiele radości i uśmiechu. Każdy z zaproszonych na tenże apel gości otrzymał pamiątkowy medal, na którym umieściliśmy wymowne słowa: „Dzieci rodzą się ze skrzydłami, szkoła pomaga im je rozwinąć.”

Dziękujemy nauczycielom, którzy włączyli się w pomoc Samorządowi Uczniowskiemu w przygotowanie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej: p. E. Kwiatek, p. A. Gawron-Walicy, p. A. Ciesielskiej, p. L. Górce.