XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski

Magdalena Kalemba-Borowczak

8 czerwca 2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie odbył się XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski, pt. Opowiedz nam nasza Ojczyzno…, objęty patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego.

Otwarcia konkursu dokonał dyrektor Szkoły Ryszard Grajek oraz sekretarz Gminy Granowo Hanna Kaczmarek, którzy od samego początku kibicują temu wieloletniemu przedsięwzięciu. Gościem honorowym był były wicestarosta Powiatu Grodziskiego Pan Antoni Kłak.

Celem konkursu jest upowszechnianie zainteresowania uczniów polską literaturą piękną, dbałość o kulturę i wzbudzanie szacunku do mowy ojczystej. Tematycznie konkurs nawiązywał do tegorocznych obchodów 100-rocznicy odzyskania niepodległości. Obecne, młode pokolenie o przeszłości Polski dowiedzieć się może wyłącznie z tekstów literackich, dokumentów, literatury faktu, dlatego warto ją znać i poznać. Uczestnicy konkursu wcielili się w rolę autorów tekstów, podmiotów i bohaterów litycznych, którzy wyrażali swe emocje i uczucia, opisywali historyczne wydarzenia, dawali świadectwo minionego czasu.

W konkursie wzięli udział uczniowie z SP w Bielawach, SP nr 1 w Grodzisku Wlkp., SP nr 2 w Grodzisku Wlkp., SP nr 4 w Grodzisku Wlkp., SP w Parzęczewie, SP w Kamieńcu, SP w Rakoniewicach, SP w Rostarzewie, SP w Granowie.

Przesłuchania odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: klas I – III, IV-VI, VII-VIII wraz z klasami gimnazjalnymi.

Komisja oceniająca prezentacje uczniów klas I-III w składzie:

Ewa Krąkowska- doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej w ODN w Poznaniu

Anna Majorczyk – pracownik Biblioteki Publicznej w Granowie

Marta Gęsikiewicz – nauczyciel edukacji przedszkolnej w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp.

Przyznała:

I miejsce Mai Budzińskiej z SP w Parzęczewie

II miejsce Idze Szumnej z SP w Rakoniewicach

III miejsce Magdalenie Pol z SP w Słocinie

Oraz wyróżnienie Nikodemowi Raszke z SP w Rakoniewicach.

Komisja oceniająca wystąpienia klas IV –VI w składzie:

Jolanta Banasiewicz – doradca metodyczny języka polskiego w ODN w Poznaniu

Karolina Gruchalska -Matuszak – doradca metodyczny etyki w ODN w Poznaniu

Marcelina Floraszek – nauczyciel języka polskiego w SP nr 4 w Grodzisku

Przyznała:

I miejsce Marii Deleszyńskiej z SP nr 1 w Grodzisku Wlkp.

II miejsce Barbarze Gauzy z SP nr 2 w Grodzisku Wlkp.

III miejsce Julii Halasz z SP w Parzęczewie

oraz wyróżnienie Mai Borowczak z SP nr 4 w Grodzisku Wlkp.

Komisja w składzie:

Zofia Kłopocka – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Granowie

Hanna Mańkowska – nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Grodzisku Wlkp., instruktor grupy teatralnej „Arlekin” działającej przy CK Rondo.

Grażyna Skrzypczak w nauczyciel j. niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym w Grodzisku Wlkp., współorganizatorka licznych montaży słowno-muzycznych, teatralnych,

słuchająca wystąpień najstarszej grupy uczestników konkursu przyznała:

I miejsce Dorocie Kałek z SP nr 2 w Grodzisku Wlkp.

II miejsce Martynie Maik z SP nr 4 w Grodzisku Wlkp.

III miejsce Igorowi Odważnemu z SP w Granowie

oraz wyróżnienie Zofii Glapie z SP nr 2 w Grodzisku Wlkp.

Dziękujemy nauczycielom, rodzicom a przede wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznym konkursie i zapraszamy za rok.