Wizyta w Firmie Szajek

Elwira Kwiatek

Dnia 8.10.2021r. uczniowie z klas ósmych wybrali się z wizytą do dużej, rodzinnej firmy, jaką jest Firma Szajek. Pan Gerard wraz z Panią Dorotą przyjęli ich bardzo serdecznie, oprowadzili po zakładzie, pokazali kilka jego działów. Uczniowie zapoznali się z liniami technologicznymi i urządzeniami wykorzystywanymi w produkcji zarówno wędlin, jak i wyrobów garmażeryjnych. Mieli okazję współtworzyć sałatkę warzywną, którą następnie z wielkim apetytem degustowali. Poznali nie tylko zawody występujące w tej firmie i ich specyfikę, lecz także utrwalili wiele zagadnień: z chemii, biologii i fizyki. W zakładzie spotkali swoich, starszych kolegów i koleżanki. Wszyscy uśmiechnięci z wielką życzliwością pokazywali swoją pracę i zapraszali do współdziałania. Młodzi ludzie docenili poświęcony im czas i wzbogaconą wiedzę, dziękując za to gromkimi brawami.

Na koniec wszyscy zostali obdarowani słodkościami.

Firmie Szajek dziękujemy bardzo za współpracę!!!