SZOK-rodzice

Dla Rodziców

Drogi Rodzicu, 

Skoro sprawdzasz tę zakładkę, to oznacza to że jesteś zainteresowany tym jak wesprzeć swoje dziecko w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej… i dobrze trafiłeśUśmiech

W gimnazjum w Granowie od I klasy wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach z doradcą zawodowym, poznają przez to swoje mocne i słabe strony, poznają świat zawodów, co docelowo ma im ułatwić orientację na rynku pracy i edukacji. Każdy z uczniów ma możliwość uczestniczenia w indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym. 

Proces planowania kariery edukacyjno-zwodowej jest wieloetapowy, aby wesprzeć swoje dziecko w podejmowaniu decyzji zachęcam do zapoznania się z poniższymi wytycznymi, które w tym procesie należy uwzględnić: 

- stan zdrowia dziecka 

Przy wyborze konieczne jest ustalenie czy ogólny stan zdrowia dziecka i jego rozwój  pozwoli sprostać wymaganiom zawodu. Elektromonterowi i zegarmistrzowi potrzebny jest dobry wzrok, a zdrowe nogi powinien mieć lekarz, dentysta, ekspedient, tokarz. Przy skłonnościach do uczuleń skóry wykluczona jest praca  w zawodzie fryzjer. O tym, czy stan fizyczny, stopień sprawności, skłonność do chorób są przeciwwskazaniem do zawodu, może decydować tylko lekarz (docelowo: lekarz medycyny pracy). 

- umiejętności i  zdolności dziecka 

Umiejętność jest tym, co dziecko potrafi robić. Zdolność to możliwość szybkiego zdobycia umiejętności. Bardziej prawdopodobny jest sukces i powodzenie w pracy do której potrzebne są umiejętności, które już się posiada lub uzdolnienia, dzięki którym można je zdobyć. W różnych zawodach potrzebne są rozmaite umiejętności, np. raz trzeba umieć obsługiwać komputer, gdzie indziej opiekować się chorymi.  

- zainteresowania dziecka 

Różne zainteresowania mogą prowadzić do wyboru drogi zawodowej, dlatego warto obserwować jak dziecko spędza większość czasu, czy niektóre rzeczy pociągają je bardziej niż inne, czym się interesuje, co lubi robić, czego jest ciekawe, jakie programy telewizyjne ogląda, co lubi czytać. Ludzie bardziej lubią pracę, gdy jest ona zgodna z ich zainteresowaniami, mogą wykorzystywać wiedzę, którą zdobyli, rozwijając swoje zainteresowania.  

- temperament i cechy charakteru 

Temperament obejmuje przede wszystkim życie emocjonalne, uczucia człowieka, jego ruchy, mimikę, gesty. Chodzi tu o takie cechy, jak: siła reakcji, jej szybkość, trwałość i główne przejawy. Cechy temperamentu mają duże znaczenie przy wyborze zawodu. Uczniowi ruchliwemu nie doradzimy np. zawodu montera, zegarmistrza, chemika czy kreślarza. W zawodach tych dobrze będą się czuły osoby spokojne, lubiące ciszę, cierpliwe, staranne. Uczniowie lubiący ruch, zmianę, towarzystwo ludzi, będą zadowoleni z zawodu ekspedientki, księgowego, pielęgniarki. Jednostki nieopanowane, skłonne do wybuchu i złości, nie powinny wybierać pracy, w której ma się do czynienia z ludźmi (np. kelner), a zwłaszcza z chorymi (pielęgniarka), czy dziećmi (nauczyciel, wychowawczyni przedszkola). "Zimnej krwi", rozwagi, szybkiego refleksu wymaga praca maszynisty kolejowego czy kierowcy samochodowego.  

Również i cechy charakteru mają duże znaczenie przy wyborze zawodu. Tak więc recepcjonistka w hotelu, w przychodni lekarskiej, kelner nie powinni być opryskliwi, niecierpliwi. Do zawodu lekarza, nauczyciela, pielęgniarki nie nadają się osoby egoistyczne, oschłe.  

- perspektywy zatrudnienia 

Przy podejmowaniu decyzji zawodowej warto zainteresować się jeszcze perspektywą zatrudnienia po ukończeniu szkoły. W tym celu warto poszukać  informacji czy wybrany zawód należy do grupy zawodów na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy czy należy do grupy  nadwyżkowych zawodów (informacje np. w Urzędzie Pracy). 

W przypadku trudności w określeniu cech charakteru, zainteresowań warto skorzystać z porady doradcy zawodowego, w SzOK-u istnieje możliwość wykonania testów określających w/w aspekty.

Dodatkowo: 

  • Porozmawiaj z dzieckiem i zorientuj się, czy ma ono plany co do dalszego kształcenia się. Tematy te  poruszaj przy różnych okazjach, nie odkładajcie tego na ostatnie miesiące szkoły. 

  • Pomóż określić swojemu dziecku jego osobisty potencjał -  zainteresowania, zdolności, umiejętności, temperament, stan zdrowia. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia zwróćcie się do lekarza, który określi przeciwwskazania do wykonywania określonych zawodów. 

  • Zachęcaj dziecko do poznawania siebie, np. poprzez uczestnictwo w spotkaniach z doradcą zawodowym, warsztatach psychologicznych, aktywności pozalekcyjnej. 

  • Warto słuchać opinii innych – np. nauczycieli, wychowawców. Przez trzy lata pobytu w szkole oni także zdążyli dobrze poznać Twoje dziecko. Mogą wiele powiedzieć o jego zdolnościach, obowiązkowości, umiejętności pracy w grupie, ambicji, systematyczności i wytrwałości. 

  • Pomóż poznać różne zawody – wykonywane czynności, wymagania zdrowotne i psychologiczne, warunki pracy. Rodzice z doświadczenia znają różne stanowiska, mogą też pomóc znaleźć informacje o zawodach i rynku pracy (np. www.perspektywy.pl

  • Nie zostawiaj dziecka samego, zapewnij, że zawsze może liczyć na Twoją pomoc.  

Na podstawie zasobów internetowych.