Szkoła pamięta

Magdalena Kalemba-Borowczak

W roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Samorząd Szkolny i Szkolny Klub Wolontariatu zaangażowały się  akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej pt.” Szkoła pamięta”. Już  przed 1 listopada sprzątnęliśmy groby osób cenionych i zasłużonych, ale i też bezimiennych, spoczywających  na przykościelnym cmentarzu.

Szkolna akcja „ Światełko dla zapomnianych”  pozwoliła zgromadzić znicze, które zapaliliśmy na uprzątniętych przez nas grobach.  Akcję tę kontynuowaliśmy w Święto Niepodległości. Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Wolontariatu zapaliły znicze na Górze Zwycięstwa oraz na grobach lokalnych bohaterów - Powstańców Wielopolskich.

Tak liczny udział społeczności szkolnej w w/w akcje jest żywym dowodem na to, że w uczniowie naszej szkoły pielęgnują pamięć o bohaterach wolności, a szczególnie tych, związanych z historią naszej małej Ojczyzny.