Prezentacja

Z.Kruszona, K.Fajfer, Z.Sobkowiak

Prezentacja