Ogłoszenie

Drodzy Rodzice! Drodzy Wolontariusze!

Informujemy, że Dyrektor Szkoły ustalił zasady dokonywania wpisu na świadectwie szkolnym dotyczące działalności w Szkolnym Klubie Wolontariatu w roku szkolnym 2019 / 2020 , które brzmią następująco:

„Wpis o wolontariacie na świadectwie szkolnym otrzymuje uczeń, który brał udział w co najmniej trzech akcjach wolontariatu szkolnego lub pozaszkolnego, albo systematycznie i długo udzielał się na rzecz środowiska szkolnego lub lokalnego”.

Pozostałe osoby, które działały w Szkolnym Klubie Wolontariatu, a nie spełniają powyższych kryteriów, mogą otrzymać zaświadczenie o działalności w wolontariacie.

Opiekunowie SKW
Iwona Szymańska, Monika Figlarz