Zapisy uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Granowie

O g ł o s z e n i e

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Granowie ogłasza zapisy uczniów do klasy I
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Granowie
na rok szkolny 2021/2022

 

Wnioski można odbierać w sekretariacie ZSP w Granowie lub pobrać ze strony internetowej www.zspgranowo.pl od 08.02.2021r.

Wniosek do pobrania TUTAJ

Wnioski o przyjęcie uczniów należy składać w sekretariacie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Granowie do dnia 26 lutego 2021r.

Listy dot. przyjęcia dzieci będą dostępne w budynku szkoły w Granowie
oraz na szkolnej stronie internetowej www.zspgranowo.pl w dniu 08.03.2021r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej dotyczy także dzieci obecnie uczęszczających do Przedszkola "Bajkowa Kraina", urodzonych w roku 2014

Dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Granowie
mgr Ryszard Grajek