Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W związku z wytycznymi rządu od poniedziałku 26.10.2020r do 08.11.2020 klasy 4-8 pracują zdalnie. Obowiązuje nas obecny plan lekcji. (Wejścia i łączenie się wg.planu zajęć stacjonarnych) Uczniowie mają obowiązek logowania się i uczestniczenia w zajęciach. W zdalnym nauczaniu obecność jest obowiązkowa.

Podczas pracy zdalnej zawieszone zostają wszystkie koła zainteresowań.

Podstawowymi narzędziami nauczania zdalnego są: dziennik elektroniczny, oraz platforma edukacyjna Office 365 aplikacja Teams

Przedszkole, klasy 1-3, oddział dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną pracuje w trybie stacjonarnym. Świetlica pracuje bez zmian. Dowozy dzieci i uczniów odbywają się w normalnym trybie.

Przypominamy, że szkolna kuchnia jest wyłączona z pracy szkoły/przedszkola (kwarantanna) o zmianie sytuacji będziemy informować.

Uczniowie do 16.r.ż w godzinach od 8 do 16 nie mogą przemieszczać się i wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej. (Nie dotyczy kl.I-III podczas drogi do szkoły)

Do wtorku 27.10 do godziny 12.00 sekretariat szkolny przyjmuje zgłoszenia zapotrzebowania na sprzęt do nauki zdalnej.

Wszelkie zmiany będą przekazywane Państwu za pomocą dziennika elektronicznego, strony www lub pośrednictwem wychowawców.

 

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły