Aneks nr 1 do Zarządzenia Nr 11 z dnia 31.08.2020r.

Aneks nr 1 do Zarządzenia Nr 11 z dnia 31.08.2020r.

 W części „Organizacja zajęć w szkole” punkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i pracownicy szkoły mają obowiązek zakrywać usta i nos podczas przebywania w przestrzeni wspólnej szkoły – na korytarzach, w szatniach, w pokoju nauczycielskim, na boiskach szkolnych. Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa w salach lekcyjnych, stołówce szkolnej. W miarę możliwości rekomenduje się zachowywanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenia gromadzenia się uczniów na terenie szkoły.