Instrukcja logowania do aplikacji do zdalnego nauczania

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie 

W pierwszych dniach  tej innej dla wszystkich sytuacji będziemy uczyli się wszyscy razem korzystać z narzędzia IT i charakteru zdalnej nauki. Dlatego też  bez obaw, strachu postarajmy się "złapać " ten wirtualny kontakt. Warto pytać, pisać, kontaktować się, aby  uruchomić kontakt między nami. Mając na uwadze fakt, że sytuacja jest nowa dla Wszystkich. Życzmy sobie  wytrwałości a przede wszystkim zdrowia.

Poniżej zamieszczamy instrukcję dotyczącą logowania się do office365.com i aplikacji Teams, którą będziemy wykorzystywali do zdalnej nauki.

INSTRUKCJA LOGOWANIA