„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Uprzejmie informuję, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uruchomiła kurs e-learningowy dla dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Zdecydowano o nagrodzeniu hulajnogami 50 dzieci, które prześlą certyfikaty ukończenia szkolenia wraz ze swoimi danymi do Biura Prewencji w terminie do 13.12.2019 roku.

Informacja o tym sposobie wyróżnienia użytkowników szkolenia, formularz zgłoszeniowy dziecka oraz zasady przyznania nagród są załączone do niniejszej wiadomości i znajdują się na tronie internetowej Kasy pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/kurs-e-learningowy-dla-dzieci-sposob-na-przygode-w-bezpieczenstwem-w-gospodarstwie-rolnym/

Kurs dostępny jest pod adresem: https://prewencja.krus.gov.pl/

Zachęcamy do korzystania z tego sposobu zdobywania wiedzy o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych.