UWAGA!!! Zmiana czasu trwania lekcji

 Godziny dowozów i odwozów uczniów pozostają bez zmian.