Ogłoszenia

Wykaz dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/20

Wykaz dodatkowych dni wolnych dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Granowie w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r, poz. 1603) podaję do wiadomości wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

1. Szkoła Podstawowa

     31 października, 2, 3 stycznia, 21, 22 i 23 kwietnia, 12 czerwca, 25 czerwca.

2. Przedszkole

     12 czerwca

 

Dyrektor ZSP w Granowie
Ryszard Grajek      

Zbiórka makulatury

Wolontariat szkolny

DOWOZY I ODWOZY – ROK SZKOLNY 2019/2020

Deklaracje świetlicowe

Proszę Rodziców uczniów naszej szkoły o wypełnienie deklaracji świetlicowych na rok szkolny 2019/2020 i dostarczenie ich do sekretariatu szkolnego do dnia 6 września 2019r.

Deklaracja do pobrania TUTAJ

Dyrektor ZSP w Granowie mgr Ryszard Grajek

Rzeczy znalezione w szkole

Rzeczy znalezione w szkole. Do odbioru w sekretariacie szkoły.

UWAGA!!! Zmiana czasu trwania lekcji

 Godziny dowozów i odwozów uczniów pozostają bez zmian.

Sprawdzanie wyników w ZIU

Sprawdzanie wyników w ZIU

Ankieta dla uczniów

W związku z przeprowadzaną w szkole ewaluacją prosimy Państwa o wypełnienie ANKIETY 

 

Ankieta dla rodziców

W związku z przeprowadzaną w szkole ewaluacją prosimy Państwa o wypełnienie ANKIETY 

 

Stacje Badawcze Centrum Nauki Kopernik

Podziel się zabawką

zbiórka trwa od 13 maja do 31 maja

Półkolonia 2019

WAKACYJNY WYJAZD DO LĄDU

Komunikat

Szanowni Państwo, w związku z akcją strajkową i wynikami przeprowadzonego referendum, od 8 kwietnia 2019r. do odwołania zajęcia w szkole i przedszkolu będą zawieszone. Wynika to
z niemożności zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Na bieżąco będę Państwa informować o podejmowanych decyzjach. Proszę o śledzenie wiadomości na szkolnej stronie internetowej oraz w e-dzienniku.

Jednocześnie informuję, że dla dzieci przedszkolnych, którym rodzice nie mogą zapewnić w tym czasie opieki oferujemy 50 miejsc w Przedszkolu w Granowie (dowóz i odbiór dzieci we własnym zakresie). Zgłoszenia przyjmowane będą u wychowawców do piątku 05.04.209r. do godz. 13:00

 

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Granowie

Aktywny Samorząd

Zapisy uczniów do klasy I

O g ł o s z e n i e

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Granowie

ogłasza zapisy uczniów do klasy I
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Granowie
na rok szkolny 2019/2020

Wnioski można odbierać w sekretariacie ZSP w Granowie
lub pobrać ze strony internetowej www.zspgranowo.pl
od 04.03.2019r. (pobierz wniosek)

Wnioski o przyjęcie uczniów należy składać w sekretariacie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Granowie  
do dnia 29 marca 2019r.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej dotyczy także dzieci obecnie uczęszczających do Przedszkola "Bajkowa Kraina", urodzonych w roku 2012

 

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Granowie
mgr Ryszard Grajek

Zarządzenie Nr 10 
Wójta Gminy Granowo
z dnia 26 lutego 2019r.

„JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM?”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH NA SPOTKANIE WARSZTATOWE ZATYTUŁOWANE:

„JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM?”

Czytaj więcej...

Ferie - oferta zajęć

zajęcia sportowe>>> 

pozostałe zajęcia>>>