Ogłoszenia

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Czytaj informacje >>>

 

Informacja PCPR w Grodzisku Wlkp.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. informuje, że w ramach Programu Aktywny Samorząd, istnieje możliwość otrzymania pomocy(MODUŁ I, Obszar D) w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Czytaj więcej...

Wpłaty na Radę Rodziców

Przypominamy o możliwości dokonywania wpłat na Radę Rodziców, bezpośrednio na konto bankowe. Szczegóły poniżej:

Informacja o możliwości dokonywania wpłat na konto Rady Rodziców

Zapisy uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Granowie

O g ł o s z e n i e

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Granowie ogłasza zapisy uczniów do klasy I
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Granowie
na rok szkolny 2021/2022

 

Wnioski można odbierać w sekretariacie ZSP w Granowie lub pobrać ze strony internetowej www.zspgranowo.pl od 08.02.2021r.

Wniosek do pobrania TUTAJ

Wnioski o przyjęcie uczniów należy składać w sekretariacie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Granowie do dnia 26 lutego 2021r.

Listy dot. przyjęcia dzieci będą dostępne w budynku szkoły w Granowie
oraz na szkolnej stronie internetowej www.zspgranowo.pl w dniu 08.03.2021r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej dotyczy także dzieci obecnie uczęszczających do Przedszkola "Bajkowa Kraina", urodzonych w roku 2014

Dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Granowie
mgr Ryszard Grajek

Dowozy i odwozy 1-12.02.2021

Dowozy i odwozy 1-12-02.2021 >>>

 

Dowozy i odwozy 18-22.01.2021

Dowozy i odwozy 18-22.01.2021 >>>

 

XXV Kolędowanie Flażolecistów 09.01.2021 godzina 11:00, on-line

Od 24. lat miłośnicy gry na flażolecie spotykają się w Poznańskiej Katedrze na wspólnym kolędowaniu. Tym razem XXV Kolędowanie Flażolecistów „Śladami Trzech Króli” odbędzie się on-line, transmisję będzie można obejrzeć 9 stycznia 2021 roku o godz. 11.00

Grajcie z nami!

Zaproszenie: https://youtu.be/HBn2fdciRzc

Zachęcamy do udziału i grania w swoich domach!

Ogłoszenie

Zbiórka złomu

Zapytanie ofertowe - środki czystości

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 

Zapytanie ofertowe - art.biurowe

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 

 

Terminy dyżurów dla rodziców w okresie zdalnego nauczania

Spotkanie za pośrednictwem aplikacji Teams (konto ucznia), po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem przez e-dziennk.

Szczegółowy wykaz terminów dyżurów dla rodziców dostępny >>>TUTAJ

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W związku z wytycznymi rządu od poniedziałku 26.10.2020r do 08.11.2020 klasy 4-8 pracują zdalnie. Obowiązuje nas obecny plan lekcji. (Wejścia i łączenie się wg.planu zajęć stacjonarnych) Uczniowie mają obowiązek logowania się i uczestniczenia w zajęciach. W zdalnym nauczaniu obecność jest obowiązkowa.

Podczas pracy zdalnej zawieszone zostają wszystkie koła zainteresowań.

Podstawowymi narzędziami nauczania zdalnego są: dziennik elektroniczny, oraz platforma edukacyjna Office 365 aplikacja Teams

Przedszkole, klasy 1-3, oddział dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną pracuje w trybie stacjonarnym. Świetlica pracuje bez zmian. Dowozy dzieci i uczniów odbywają się w normalnym trybie.

Przypominamy, że szkolna kuchnia jest wyłączona z pracy szkoły/przedszkola (kwarantanna) o zmianie sytuacji będziemy informować.

Uczniowie do 16.r.ż w godzinach od 8 do 16 nie mogą przemieszczać się i wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej. (Nie dotyczy kl.I-III podczas drogi do szkoły)

Do wtorku 27.10 do godziny 12.00 sekretariat szkolny przyjmuje zgłoszenia zapotrzebowania na sprzęt do nauki zdalnej.

Wszelkie zmiany będą przekazywane Państwu za pomocą dziennika elektronicznego, strony www lub pośrednictwem wychowawców.

 

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

 

Ważna informacja!

Zawieszenie pracy kuchni szkolnej

UWAGA!!!       WAŻNE!!!

Zawieszenie pracy kuchni szkolnej >>>

Aneks nr 1 do Zarządzenia Nr 11 z dnia 31.08.2020r.

Aneks nr 1 do Zarządzenia Nr 11 z dnia 31.08.2020r.

 W części „Organizacja zajęć w szkole” punkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i pracownicy szkoły mają obowiązek zakrywać usta i nos podczas przebywania w przestrzeni wspólnej szkoły – na korytarzach, w szatniach, w pokoju nauczycielskim, na boiskach szkolnych. Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa w salach lekcyjnych, stołówce szkolnej. W miarę możliwości rekomenduje się zachowywanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenia gromadzenia się uczniów na terenie szkoły.

Wykaz dodatkowych dni wolnych

Wykaz dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2020/21