Zespół Szkolno - Przedszkolny w Granowie

O NAS…

Zespół Szkolno Przedszkolny w Granowie został powołany uchwałą Rady Gminy Granowo z dnia 20 maja 2002r. Rozpoczął swoją działalność 01.09.2002r.

 W związku z reformą oświaty z dniem 1 września 2019 roku w ramach Zespołu funkcjonuje Przedszkole „Bajkowa Kraina” oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich.

W budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a funkcjonuje kuchnia pracująca na rzecz dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły.

Opieką w świetlicy szkolnej objęci są uczniowie dowożeni, jak i uczniowie z Granowa. W Zespole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda. Funkcjonuje gabinet pielęgniarki.

Dowozy uczniów wykonują dwa autobusy.

W roku szkolnym 2019/2020

  1. Przedszkole – 9 grup, 177 dzieci (5 oddziałów w Granowie, 2 oddziały w Drużyniu, 2 oddziały w Kąkolewie).

Przedszkole pracuje od godziny 6.45 do godziny 16.00

  1. Szkoła Podstawowa – obejmuje swym obwodem teren całej gminy, funkcjonuje w 2 budynkach:

- tzw. „starej szkole” przy ul. Szkolnej 4, gdzie zajęcia mają klasy  I i II ( zajęcia komputerowe oraz w – f realizują w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a).  

- budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a gdzie funkcjonują klasy III – VIII .

 W 21 oddziałach  szkoły podstawowej ( w tym „szkoła życia”) uczy się 381 dzieci.

       Szkoła pracuje na jedną zmianę.

      Jak co roku uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań muzycznych, plastycznych, tanecznych, fotograficznych, sportowych, kulinarnych, językowych, historycznych.