Zespół Szkolno - Przedszkolny w Granowie

O nas … 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Granowie został powołany uchwałą Rady Gminy Granowo z dnia 20 maja 2002r. Rozpoczął swoją działalność 01.09.2002r.

 W związku z reformą oświaty z dniem 1 września 2019 roku w ramach Zespołu funkcjonuje Przedszkole „Bajkowa Kraina” oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich.

W budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a funkcjonuje kuchnia pracująca na rzecz dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły.

Opieką w świetlicy szkolnej objęci są uczniowie dowożeni, jak i uczniowie z Granowa. W Zespole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda. Funkcjonuje gabinet pielęgniarki.

Dowozy uczniów wykonują dwa autobusy.

W roku szkolnym 2020/2021

  1. Przedszkole – 9 grup, 200 dzieci (5 oddziałów w Granowie, 2 oddziały w Drużyniu, 2 oddziały w Kąkolewie).

Przedszkole pracuje od godziny 6.45 do godziny 16.00

  1. Szkoła Podstawowa – obejmuje swym obwodem teren całej gminy, funkcjonuje w 2 budynkach:

- tzw. „starej szkole” przy ul. Szkolnej 4, gdzie zajęcia mają klasy  I i II ( 100 uczniów)  zajęcia komputerowe oraz w – f realizują w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a.  

- budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a gdzie funkcjonują klasy III – VIII (289 uczniów)

 W 21 oddziałach  szkoły podstawowej (w tym „szkoła życia”)  łącznie uczy się 389 dzieci.

       Szkoła pracuje na jedną zmianę.

            W tym roku szkolnym z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii zajęcia rozwijające zainteresowania nie będą tak różnorodne, jak w latach ubiegłych. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby w trochę  innej formie nasi uczniowie mieli możliwość zarówno nabywania nowych umiejętności jak i ich prezentacji  w środowisku.