Zespół Szkolno - Przedszkolny w Granowie

O nas … 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Granowie został powołany uchwałą Rady Gminy Granowo z dnia 20 maja 2002r. Rozpoczął swoją działalność 01.09.2002r.

 W ramach Zespołu funkcjonuje Przedszkole „Bajkowa Kraina” oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich.

W budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a funkcjonuje kuchnia pracująca na rzecz dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły.

Opieką w świetlicy szkolnej objęci są uczniowie dowożeni, jak i uczniowie z Granowa. W Zespole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda. Funkcjonuje gabinet pielęgniarki.

Dowozy uczniów wykonują dwa autobusy.

W roku szkolnym 2021/2022

  1. Przedszkole –11 grup, 210 dzieci (6 oddziałów w Granowie, 3 oddziały w Drużyniu, 2 oddziały w Kąkolewie).

Przedszkole pracuje od godziny 6.45 do godziny 16.15

  1. Szkoła Podstawowa – obejmuje swym obwodem teren całej gminy, funkcjonuje w 2 budynkach:

- tzw. „starej szkole” przy ul. Szkolnej 4, gdzie zajęcia mają klasy  I i II ( 103 uczniów),  zajęcia komputerowe oraz w – f realizują w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a.  

- budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a gdzie funkcjonują klasy III – VIII ( 300 uczniów)

 W 22 oddziałach  szkoły podstawowej ( w tym „szkoła życia”)  łącznie uczy się 403 uczniów.

       Szkoła pracuje na jedną zmianę.

            Rozpoczęliśmy rok szkolny z przekonaniem, że powrotu do nauczania zdalnego nie będzie, m.in. wznowione zostaną, jak w latach ubiegłych, zajęcia rozwijające zainteresowania. Dołożymy  wszelkich starań, aby w naszej szkole po lekcjach grono chętnych dzieci mogło realizować swoje pasje, zainteresowania pod kierunkiem wybranych przez siebie nauczycieli. Chcemy, by nasza szkoła ponownie zapraszała rodziców, gości na uroczystości i spotkania, a nasza sala gimnastyczna zmieniała się przy tej okazji w piękną salę widowiskową.