Nasz Sztandar

Sztandar jest dla Nas symbolem polskości oraz przynależności do małej ojczyzny, którą jest nasza gmina i Wielkopolska. Jest znakiem społeczności, którą łączą: wspólna tradycja i historia.

            Projekt sztandaru zrealizowany został w jednej z renomowanych pracowni haftu artystycznego w Poznaniu u pani Małgorzaty Grzelak.

            Sztandar Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Granowie składa się z kwadratowej tkaniny o wymiarach 105 na 105cm obszytej srebrną frędzlą. Drzewiec zakończony jest srebrną kulą i orłem w koronie, co stanowi nawiązanie do symboli narodowych.

            Na awersie w kolorze złotego ugru umieszczony został herb Granowa - to znak, z którym utożsamiamy się, jako społeczność szkolna i mieszkańcy tej gminy. Ma on przypominać 
o wspólnych korzeniach i tradycji tej ziemi. Wokół herbu, w kole, srebrnymi literami wyhaftowano  napis: Szkoła Podstawowa , Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich. Granowo

            Na rewersie sztandaru, na czerwonym tle, umieszczony został  biały orzeł, który od wieków w heraldyce był symbolem siły i majestatu. Biały kolor orła utożsamiany jest z dobrem, zaś czerwony kolor tła podkreśla jego dostojeństwo i majestat.

            Sylwetka orła zaczerpnięta jest z jednej z pierwszych chorągwi, która wykonana została w mieszkaniu pani Kazimiery Gądeckiej w Puszczykowie, w ową pamiętną noc z 27 na 28 grudnia 1918r. na wieść  o wybuchu powstania w Poznaniu. Sylwetka orła wyrysowana przez artystę  malarza Lewańskiego z Puszczykowa, na trwałe zakorzeniła się w symbolice Powstania Wielkopolskiego i jest z nim utożsamiana do dziś. Dla podkreślenia rangi i znaczenia Powstania Wielkopolskiego dla Polaków oraz przypomnienia, iż był to jeden z nielicznych zrywów narodowowyzwoleńczych zakończonych sukcesem- orzeł otoczony jest częściowo motywem dekoracyjnym z liści laurowych, symbolizujących zwycięstwo.

            Na drzewcu sztandaru znajdują się dwa gwoździe pamiątkowe, którymi uhonorowano fundatorów naszego sztandaru. Są nimi: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Granowie i Rada Rodziców przy Gimnazjum w Granowie.