Nasz Patron

W obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego ślubuję, że Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju Ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę, że Komisarzowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom, i przełożonym swoim mianowanym przez tenże Komisariat, zawsze i wszędzie posłuszny będę, że w ogóle tak zachowywać się będę, jak przystoi na mężnego i prawego żołnierza-Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską, ustanowioną przez polską zwierzchność państwową

Rota Powstania Wielkopolskiego

 

 

2 września 2013 roku
Szkoła Podstawowa w Granowie oraz Gimnazjum w Granowie
otrzymały imię Powstańców Wielkopolskich. 

 

W połowie czerwca  2013 roku Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum złożyły zamówienie na wykonanie sztandaru, według projektu Pani Anny Gawron-Walicy przy życzliwym wsparciu Prof. Jana Gawrona i były jego fundatorami. Nasz sztandar został poświęcony podczas uroczystej mszy św. przez kanonika, proboszcza Jana Jarzembowskiego,
a do szkoły przynieśli go rodzice, przekazali dyrektorowi jako symbol wartości
będących fundamentem pracy wychowawczej szkoły.