Komunikat

Szanowni Państwo

Informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021 roku od 29.03.2021r. do 11.04.2021r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Wyjątkiem będzie organizowanie pobytu w przedszkolu dla dzieci na wniosek:

1/ rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

2/ rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6, pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Stosowny wniosek można wypełnić na miejscu przyprowadzając dziecko do przedszkola lub pobrać ze strony internetowej www.zspgranowo.pl  i przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla dzieci pozostających w domu zajęcia są organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

 

Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola „Bajkowa Kraina”
mgr Ryszard Grajek

Materiały do pobrania:

Wniosek o dyżur

Wniosek rodzica - orzeczenie