Ppostępowanie uzupełniające w sprawie rekrutacji

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie

ogłasza postępowanie uzupełniające w sprawie

rekrutacji dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich

do Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Granowie

na rok szkolny 2019/2020

 

Wnioski można odbierać w sekretariacie ZSP w Granowie lub pobrać ze strony internetowej www.zspgranowo.pl od 13.05.2019r.

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie ZSP w Granowie do 17.05.2019r.

Listy dot. przyjęcia dzieci będą dostępne w budynku przedszkola w Granowie w dniu 31.05.2019r.

 

Dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Granowie
mgr Ryszard Grajek